Sustabdyta „Liuteronų balso“ leidyba

 Lapkričio mėnesį išėjo paskutinis Vilniaus ev. liuteronų parapijos žurnalo „Liuteronų balsas“ numeris – 2014 Nr.6 (128). Skaičiuojant nuo žurnalo ištakų, buvo 25-ieji jo leidybos metai, pastaruosius šešiolika metų žurnalą redagavo Povilas Pukys.

 Leidinio ištakos – parapijoje 1990 m. spalio 31 d. išspausdintas Reformacijos šventei skirtas bukletas. 1991-1994 m. informacinis biuletenis išeina „Mūsų žinių“ pavadinimu. 1991-1992 m. jį rengia redkolegija: Valdas Aušra, Eva Labutytė, Ervinas Peteraitis, Marija Ragožina, Viktoras Kiauka, Elzė Grundienė, Vytautas Gocentas. Nuo 1993 09 26 (Nr.9) iki 1994 10 09 (Nr.15) leidinio vyr. redaktorius – Kęstutis Pulokas. Tuomet išplečiama spaudinio apimtis, temų spektras, leidinys ima pasiekti ir kitas Lietuvos bei išeivijos parapijas. Nuo 1994 05 22 (Nr.14) jis įregistruojamas „Liuteronų balso“ pavadinimu. 1994 12 24 (Nr.16) ir 1995 02 26 (Nr.17) parapijos leidinio vyr. redaktorė – Ina Drąsutienė. Nuo 1995 04 16 (Nr. 18) iki 1995 12 25 (Nr. 22) „Liuteronų balsą“ leidžia redkolegija – Rūta Barysienė, Vytautas Gocentas, Kęstutis Pulokas, Marija Ragožina, Algirdas Žemaitaitis ir Eva Labutytė. Nuo 1996 04 07 (Nr.23-24) iki 1998 11 01 (Nr.38) leidinio vyr. redaktorius – kun. Valdas Aušra, rengiant medžiagą aktyviai dalyvaudavo visa redkolegija.

 Nuo 1993 m. rudens nusistovėjo leidinio periodiškumas: šeši numeriai per metus. Vyraujantis numerio tiražas – 500 egz., didžioji jo dalis būdavo išplatinama Vilniaus parapijoje! Keliasdešimt egzempliorių pasiekdavo kitas parapijas Lietuvoje bei išeivijoje. Ne vieną leidinio publikaciją bei kronikos žinutes mielai perspausdino išeivijos ev. liuteronų žurnalas „Svečias“ (ėjęs 1955-2000 m.). Iki 1999 m. parapijos gyvenimas  dokumentuotas itin kruopščiai ir smulkiai. Siekiant suartinti visus bendruomenės narius, spausdinti parapijiečių prisistatymai, prisiminimai, nuomonės parapijos veiklos klausimais. Rašyta ir apie svarbiausius visos Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios įvykius, jos istoriją.  

 Parapijos periodinis leidinys rengtas visuomeniniais pagrindais, be jokio atlyginimo. Didžioji dalis spausdinimui reikalingų lėšų būdavo surenkama iš aukų už išplatintus egzempliorius bei dosnių aukotojų, daugiausia išeivijos, dėka.

 Po vyskupo Jono Kalvano vyresniojo mirties (1995 01 15) sutrikus LELB oficiozo „Lietuvos evangelikų kelias“ periodiškumui, kai kuriais laikotarpiais „Liuteronų balsas“ būdavo vienintelis liuteronų leidinys Lietuvoje. Tokia padėtis dar labiau skatino plėsti leidinio temų spektrą bei apimtį

 Kun. V. Aušrai 1998 m. rugpjūtį išvykus į Čikagą tęsti doktorantūros studijų, Vilniaus ev. liuteronų parapijos tarybos sprendimu nuo 1999 m. sausio (Nr.39) „Liuteronų balsą“ redaguoti patikėta Povilui Pukiui, į pensiją išėjusiam žurnalistui, kuris 1998 m. gruodį buvo išrinktas į Vilniaus ev. liuteronų parapijos tarybą. Naujajam redaktoriui pradėtas mokėti ganėtinai simbolinis, tačiau pastovus atlyginimas, leidžiama disponuoti vienu iš  parapijai priklausančių automobilių („VW Polo“), pasitelkus parapijos rėmėjus Vokietijoje, sukurta redakcijos techninė bazė. Iš kuklaus dvispalvio parapijos leidinio „Liuteronų balsas“ tampa solidžios apimties „visuomeniniu teologiniu žurnalu“ spalvotais viršeliais ir pradedamas sistemingai platinti visose Lietuvos bei išeivijos ev. liuteronų parapijose, jį įsigyti skaitytojai galėjo ir kai kuriuose krikščioniškuose Vilniaus bei kitų miestų knygynuose. Turinys pamažu susitelkia ne vien į Lietuvos evangelikų liuteronų gyvenimo aktualijas bei jų dokumentavimą, bet ir į bendresnio pobūdžio publikacijas.  

 2010 m. pavasarį išėjus 100-ajam leidinio numeriui, vysk. Mindaugas Sabutis redaktorių P. Pukį ir aktyviausius žurnalo talkininkus apdovanoja padėkos raštais.

 2011 m. pabaigoje išleidžiami P. Pukio parengti „Parapijos analai 1988-2010“. Daugiau nei 300 puslapių leidinyje pateikiamos įdomiausios „Liuteronų balso“ publikacijos (daugiausia to periodo, kai žurnalą redagavo P. Pukys), trumpai supažindinama su Vilniaus ev. liuteronų parapijos istorija nuo XVI a., primenami svarbiausi atsikūrusios parapijos gyvenimo faktai. Šią knygą dar galima įsigyti, ji turėtų būti įdomi ne vien Vilniaus parapijos nariams.   

 Sustabdyti žurnalo „Liuteronų balsas“ leidybą nuspręsta parapijos tarybos posėdyje 2014 08 29, pirmininkės ir klebono teikimu. Vienas pagrindinių argumentų, – jau ne kartą išsakytas parapijiečių, – žurnale per mažai vietos skiriama parapijos gyvenimui aprašyti bei jos įvykiams dokumentuoti. Be to, didžioji žurnalo publikacijų dalis yra ne originali, o perspausdinama iš kitų leidinių. Nors sukaupti įvairiuose leidiniuose ir interneto platybėse išsibarsčiusius straipsnius, kuriuose rašoma apie liuteronus, taip pat prasmingas darbas, vis dėlto žurnalo leidyba yra nepigus reikalas, o pagrindinė finansų našta tenka vienai Vilniaus parapijai (pastaruoju metu žurnalo tiražas buvo vos 250 egz.). Priimant sprendimą pabrėžta, kad žurnalas nėra uždaromas, o tik neribotam laikui sustabdoma jo leidyba, tad galbūt ateityje ji dar bus tęsiama, o kol kas ketinama susitelkti į operatyvesnį parapijos interneto svetainės velb.lt informacijos atnaujinimą bei leisti parapijos administracijos rengiamą nedidelės apimties biuletenį, kuriame būtų pateikiami detalesni parapijos gyvenimo duomenys (tarybos veikla, parapijos renginiai, patarnavimai, parapijiečių jubiliejai ir kt.). Viliamasi, kad šitoks parapijiečių informavimo būdas bus veiksmingesnis.

 „Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr. 12

 

 

 

 

 

 

 

  
« July 2024 »
MoTuWeThFrSaSu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31