Norvegijos bažnyčios atstovų viešnagė

 2011 m. spalio 21-24 d. Lietuvoje viešėjo Norvegijos evangelikų liuteronų bažnyčios Tunsbergo vyskupijos atstovų delegacija: Larviko dekanas kun. Terje Fonk, Hofo parapijos tarybos narė, mokytoja Nell Gaalas Hansen ir Buskerudo apskrities Golo savivaldybės vicemeras, kraštotyrininkas, keleto istorinių knygų autorius Kaare Olav Solhjell.

 Tunsbergo vyskupiją ir Lietuvos ev. liuteronų bažnyčią, ypač Vilniaus ev. liuteronų parapiją, sieja du glaudaus bendradarbiavimo dešimtmečiai. Norvegai aktyviai talkino atgaunant ir restauruojant sovietmečiu nuniokotą Vilniaus ev. liuteronų bažnyčią, parėmė ne vieną švietėjišką bei diakoninį projektą, Norvegijos mokyklose (folkehøgskole) mokėsi keletas parapijos jaunuolių. Šiandien į pamaldas Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje kviečia seseriškos Hioviko parapijos rūpesčiu Tionsbergo varpų liejykloje Olsen Nauen Klokkestøperi nulietas varpas, bažnyčioje žmones susėda norvegiškuose suoluose-klauptuose. Tikimasi bažnyčių bendrystę turiningai tęsti.

 Norvegų bažnyčios delegacija viešėjo ne tik Vilniuje, lydimi LELB vyskupo Mindaugo Sabučio, šeštadienį svečiai apsilankė Panevėžio ev. liuteronų parapijoje, kurioje vyko LELB suaugusiųjų teologinio švietimo seminaras, susitiko su kitų parapijų atstovais. Išvakarėse Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje svečiai galėjo išgirsti roko grupės „Ashtrey“ parengtą ypatingą muzikos ir vaizdo programą „www.donelaitis-metai-xxi.lt“.

 Sekmadienį svečiai dalyvavo Vilniaus ev. liuteronų parapijos pamaldose, kurias laikė Vilniaus parapijos dvasininkai – vyskupas M. Sabutis, antrasis parapijos kunigas Ričardas Dokšas ir Lietuvoje pusantros savaitės viešėjęs Ziono lietuvių ev. liuteronų parapijos kunigas dr. Valdas Aušra (Čikaga). Po pastarojo pamokslo sveikinimo žodį tarė kunigas dekanas T. Fonk, o N.G. Hansen pasidžiaugė vos prieš keletą dienų išspausdintu nauju Biblijos vertimu į norvegų kalbą. Vieną pirmųjų užsienyje naujasis Biblijos leidimas praturtino Vilniaus parapijos biblioteką. Vysk. M. Sabutis kiekvienam delegacijos nariui LELB vardu įteikė po šiemet vasarą išleistos kun. dr. Dariaus Petkūno knygos „The Repression of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania during the Stalinist Era“ egzempliorių.

 Po pamaldų drauge su visais Vilniaus parapijiečiais svečiai buvo pakviesti pabendrauti į parapijos salę, kurioje prie saldumynais nukrauto stalo parapijos choras (vad. Asta Saldukienė) dalijosi įspūdžiais iš viešnagės Vokietijoje, kur buvo pakviestas spalio 14 d. giedoti Berlyno katedros choro 50-čiui skirto festivalio programoje.

 Su LELB Jaunimo centro valdybos pirmininke Rūta Šulskiene aptartos abiejų valstybių liuteronų parapijų jaunimo glaudesnio bendravimo skatinimo galimybės. Skirtingų parapijų lygmeniu toks bendravimas buvęs ganėtinai aktyvus, abiejų šalių jaunimo grupės lankydavęsi vienos kitų parapijose, į tarptautinę krikščioniškos studentijos veiklą įsitraukęs jaunimas yra ne kartą dalyvavęs abiejose šalyse rengtose tarptautinėse jaunimo stovyklose, konferencijose, seminaruose. Beje, mūsų vasaros stovyklose (Būtingėje, Vanaguose ir kt.) naudojama didžioji palapinė taip pat yra norvegų dovana, prieš aštuonerius metus Jaunimo centrui parūpinta Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugijos buvusio pirmininko pavaduotojo Aro Balčiūno, pastarąjį dešimtmetį gyvenančio Norvegijoje, pastangomis.

 Po intensyvios susitikimų programos svečiams liko laiko pasivaikščioti po Vilniaus senamiestį, geriau pažinti Lietuvos sostinės gyvenimą.

 

Kęstutis Pulokas

                                                                       „Lietuvos evangelikų kelias“, 2011 Nr.10-11 
« July 2024 »
MoTuWeThFrSaSu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31