Mokslo premija – mūsų parapijos nariui
   Dr. V. Šeferis prie J. Basanavičiaus bareljefo Prahoje 2013-12-10.
Dr. V. Šeferis prie J. Basanavičiaus bareljefo Prahoje 2013-12-10.

 LR Švietimo ir mokslo ministerija jau dešimt metų skiria premijas užsienyje gyvenantiems lietuviams už tarptautinio lygio mokslo laimėjimus ir bendradarbiavimą su Lietuva. Premijų tikslas – skatinti išeivijos mokslininkus puoselėti lietuvybę ir siekti, kad jie garsintų Lietuvą, palaikytų glaudžius ryšius su Lietuvos mokslo bendruomene, aktyviai dalyvautų užsienio lietuvių bendruomenių veikloje. Mokslo premijos dydis – 3800 eurų. Iki šiol premijas yra gavę 34 mokslininkai.

 Šių metų premijos laimėtojų pavardės buvo paskelbtos lapkričio 8 d. Tarp penkių laureatų – Čekijoje dirbantis lituanistas dr. Vaidas Šeferis, Vilniaus ev. liuteronų parapijos narys.

 Vilniaus universiteto absolventas, filologijos daktaro laipsnį įgijęs 2003 m. Vienos universitete, V. Šeferis (g.1974 02 03) aktualizavo donelaitikos tyrimus. Surado pirmosios pasaulyje 1928 m. parašytos čekų mokslininko Karelo Janačeko disertacijos Donelaičio tema rankraštį, Vokietijos archyvuose aptiko iki šiol nežinotų Kristijono Donelaičio darbų. Savo tyrinėjimų rezultatus pateikė 2014 m. išleistoje monografijoje „Kristijono Donelaičio Metų rišlumas“.

 Ne mažiau svarbus V. Šeferio įnašas į Jono Basanavičiaus mokslinės tematikos tyrimus: Lietu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas 2009 m. iš­lei­do V. Še­fe­rio par­eng­tą kny­gą „Ma­no tė­vy­nė – prie jo šir­dies. Gab­rie­los Eleo­no­ros Mol-Ba­sa­na­vi­čie­nės die­no­raš­tis ir laiš­kai“ apie daktaro Jono Basanavičiaus žmoną, Prahos vokietę Gabrielą Eleonorą Mohl. Dr. V. Šeferis buvo vienas iniciatorių, kad Prahoje, ant namo, kuriame yra gyvenęs J. Basanavičius, sienos būtų atidengtas lietuvių tautos patriarcho bareljefas ir atminimo lenta. 

 Dirbant Čekijoje Brno Masaryko universiteto Kalbotyros ir baltistikos institute, dr. V. Šeferiui pavyko sukurti gyvą ir besiplėtojantį lituanistikos centrą su dideliu bendradarbių tinklu ir noriai jame besimokančiais studentais. Dr. V. Šeferis yra Lietuvos kultūros ambasadorius Čekijoje, išleido čekų ir lietuvių kalbų žodyną.

 1991–1993 m. Vaidas buvo Vilniaus ev. liuteronų parapijos jaunimo organizacijos (dab. Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugija – LELB JC padalinys) pirmininkas.

 Iškilminga jubiliejinė 10-oji mokslo premijų užsienio lietuviams teikimo ceremonija įvyks gruodžio 1 d.

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2016 Nr.10-11                                         

 

 

 

  
« May 2024 »
MoTuWeThFrSaSu
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1. 2024-05-18 11:00 Liepynės kapinių šventė 2024 Maloniai kviečiame parapijiečius į Liepynės kapinių šventės pamaldas, kurių metu prisiminsime ir melsimės už mirusiuosius, palaidotus Liepynės bei kitose kapinėse...
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31