Liuteronų jaunimas kviečia!

 Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugija – LELB Jaunimo centro padalinys vasario 28 d. po pamaldų kvietė jaunimą – tiek vilniečius, tiek ir kitų parapijų narius – neformaliai pabendrauti ir aptarti svarbiausią pastarojo meto veiklą, padrąsinti į draugiją įsijungti naujokus, geriau susipažinti.

 Parapijos salėje jaukiai vaišindamiesi kava ir draugijos narių keptais pyragais bei sodo gėrybėmis visi trumpai prisistatė, pasidalijo savąja jaunimo veiklos patirtimi ir lūkesčiais.

 Prieš dvi savaites BIEN pasitarime Švedijoje dalyvavusios Ieva Turlaitė, Aistė Alysaitė ir Viltė Keturkaitė papasakojo naujienas ir paragino rengtis rugpjūčio 1-5 dienomis Sankt Peterburge vyksiančiam vasaros festivaliui. Iš Lietuvos galėtų nuvykti apie dešimt dalyvių. Kadangi kelionei į Rusiją reikalingos vizos, apsispręsti dalyvauti reikėtų iki balandžio, kad dokumentams tvarkyti liktų pakankamai laiko. Taip pat būtų labai svarbu pakviesti į festivalį ir į tolesnę BIEN veiklą įsijungti ne tik liuteronų, bet ir kitų konfesijų Lietuvos jaunimą, aktyviai dalyvaujantį savųjų bendruomenių gyvenime.

 Europos ekumeninės jaunimo tarybos (EYCE) trečius metus vykdomą kampaniją „Sutraukykim grandines“, kuria siekiama atkreipti dėmesį į skurdo problemą Europoje, trumpai pristatė Lina Leonavičiūtė. Dalyvių laukia ir kiti EYCE seminarai bei konferencijos, mūsų jaunimas jose galėtų dalyvauti gausiau!

 Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugijos pirmininkas Kęstutis Pulokas priminė, kad draugijai šiemet sukanka 25-eri metai. Nors tai palyginti nedaug, tačiau dalis dabartinių organizacijos narių jau yra jaunesni už savo organizaciją! Vilniaus atkurtosios parapijos pirmosios konfirmantų laidos pagrindu susiformavusi draugija yra metais vyresnė už 1992 m. rugpjūtį įsteigtą LELB Jaunimo centrą. Vilniečiai aktyviai dalyvavo kuriant šią visos Lietuvos liuteronų jaunimą vienijančią visuomeninę organizaciją, rengiant jos įstatus, organizuojant veiklą, mezgant ryšius su kitų bažnyčių jaunimu ir tarptautinėmis organizacijomis. Labai svarbu šiuos ryšius plėtoti toliau! Kęstutis pasidžiaugė, kad Lietuvos evangelikų liuteronų jaunimo organizacijos ketvirčio amžiaus istorija ir dabartinė veikla buvo pristatyta Lietuvos radijo „Klasikos“ programoje transliuojamos „Mažosios studijos“ ekumeninės dvasios laidos „Daug buveinių“ eteryje.

 Susitikime trumpai aptarti ir patys artimiausi tarptautiniai jaunimo renginiai: kovo pradžioje Norvegijoje vyksiantis WSCF Europos regiono organizacijų darbuotojų ir savanorių pasitarimas bei Didžiąją savaitę tradiciškai EF rengiami kasmetiniai velykiniai jaunimo vadovų kursai (šiemet Transilvanijoje, Rumunijoje). Viena iš kasmetinio WSCF pasitarimo organizatorių šiemet – mūsų draugijos naujoji atstovė WSCF Europos regiono komitete Jurgita Koženiauskaitė.

 LELB Jaunimo centro ryšius su EF (Europos krikščioniškojo jaunimo organizacija European Fellowship) kelerius pastaruosius metus kuruoja Ieva Kaknevičiūtė. Žinia, tarptautinių organizacijų galimybės bent iš dalies kompensuoti dalyvių kelionės išlaidas pastaruoju metu nuosekliai mažėja, taigi būtina patiems ieškoti vietinių finansavimo šaltinių bei iš anksto pasirūpinti, kad lėšų šioms prasmingoms išvykoms būtų numatyta LELB JC metų biudžete. Be abejo, tai reiškia ir aktyvesnes pastangas veikti bendram organizacijos labui ir didesnius įsipareigojimus visuomeninei veiklai. Itin svarbi ir informacijos sklaida.

 Beje, tą patį savaitgalį, vasario 26-28 d., LELB Jaunimo centras pirmąjį 2016-ųjų ciklo seminarą rengė Skirsnemunės parapijoje. Seminare dalyvavo ir svečiai iš Vokietijos – su Kretingos parapija glaudžiai bendradarbiaujančios Blankenfeldės parapijos kunigas Steffen Wegener ir diakonas Thomas Hartmann. Seminaro tema buvo „Gailestingumas“.

 Kitas vilniečių pasitarimas numatomas balandžio 17 d. po pamaldų. Informacijos apie artimiausią jaunimo veiklą ir susitikimus ieškokite Facebook’e, mūsų bažnyčios interneto svetainėje www.liuteronai.lt bei parapijų tinklalapiuose.  

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2016 Nr.3 
« July 2024 »
MoTuWeThFrSaSu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31