Lipės ir Lietuvos evangelikų bendrystės jubiliejus

1992 m. rugsėjo 27 d., XV sekmadienį po Šv. Trejybės, Tauragėje buvo iškilmingai pasirašyta Lietuvos evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų bažnyčių ir Lipės krašto evangelikų bažnyčios liuteronų Sinodo ir Detmoldo evangelikų reformatų Sinodo bendrystės sutartis, kurią paskatino 1990 m. užsimezgę ryšiai ir prasidėję susitikimai. Svarbiausia, kad ryšiai plėtojami ne tik tarp centrinės bažnyčių vadovybės, bet ir atskirų parapijų. Per dvidešimt metų buvo įgyvendintas ne vienas prasmingas sumanymas.

 Artėjant bendrystės dvidešimtmečio jubiliejui, pernai rudenį Lietuvoje viešėjo Lipės krašto evangelikų liuteronų bažnyčios vadovybės delegacija. Vilniaus ev. liuteronų bažnyčios kieme greta „Vilniaus Sandoros“ senelių globos namų buvo pasodintas simbolinis medelis. Lipės krašto liuteronų bažnyčios superintendentas kun. Andreas Lange įteikė LELB vyskupui Mindaugui Sabučiui sertifikatą, kad Vitenberge tarp kitų Reformacijos 500-osioms metinėms sodinamo „Liuterio sodo“ medžių auga ir mūsų bažnyčios medelis (nr. 164).

 Bendrystės dvidešimtmetis šiemet lapkričio 15-18 d. paminėtas Detmolde, jubiliejaus renginiuose dalyvavo bažnyčių vadovų vadovaujamos delegacijos.

  Šventiniuose renginiuose Lietuvos ev. liuteronų bažnyčiai atstovavo vysk. Mindaugas Sabutis, kun. Jonas Liorančas ir LELB Jaunimo centro valdybos pirmininkė Rūta Šulskienė, ev. reformatų bažnyčiai atstovavo gen. superintendentas kun. Tomas Šernas, Rasa Šernienė ir Biržų rajono Medeikių kaime įkurtos VšĮ „Vaiko užuovėja“ direktorė Daiva Janonienė.

 Atvykę į Detmoldą, džiaugėmės vėl turėdami galimybę susitikti su ilgamečiais partneriais ir draugais kun. Franku Erichsmeieriu, kun. Richardu Krause ir kitais Vokietijos evangelikų bažnyčios (EKD) darbuotojais.

 Pirmąją susitikimo dieną buvome pakviesti į Lemgo miestelio šv. Nikolajaus ev. liuteronų bažnyčią ryto maldai, kurią vedė kun. F. Erichsmeier. Aplankėme krikščionišką darželį, pažaidėme su vaikais, papasakojome apie Lietuvą. Po pietų aplankėme Detmoldo ev. reformatų bažnyčią, išgirdome, kokius socialinius projektus ji vykdo. Šalia bažnyčios yra atidaryta parduotuvė be pinigų – žmonėms, kuriems yra sudėtinga prisitaikyti prie visuomenės gyvenimo. Padedama pabėgėliams ir prašantiems prieglobsčio. Išgirdome įdomių pasakojimų apie krikščionių ir žydų bendradarbiavimą įvairiuose projektuose.

 Šeštadienį ev. reformatų parapijos namuose miesto centre dalijomės mintimis apie tolesnius mūsų bažnyčių bendradarbiavimo aspektus. Bažnyčių vadovai išsakė pamąstymus apie šiandieninę Bažnyčios misiją. Pokalbiui vadovavo kun. F. Erichsmeier, partnerystės su Lietuva komiteto pirmininkas. Detmoldo ev. reformatų klasės superintendentė kun. Claudia Ostarek savo pranešime citavo žinomą teologą kun. Jörgą Zinką, kuris bažnyčios svarbą žmogaus gyvenime lygina su pakelės užeigos svarba keleiviui. Pasak Ostarek, „Žmonėms keliaujant, Dievas eina kartu“. Bažnyčia turi eiti ten, kur yra žmonės, juos lydėti. Ji turi būti atvira kiekvienam – vienyti ir visapusiškai palaikyti iš skirtingų kultūrų, skirtingų socialinių ir religinių sluoksnių kilusių žmonių bendrystę. Todėl labai svarbu, kad Bažnyčia aktyviai dalyvautų visuomenės procesuose. Lipės liuteronų klasės superintendento kun. Andreaso Langės (jis susitikime negalėjo dalyvauti dėl ligos) pavaduotojas kun. R. Krause pabrėžė, kad bažnyčiai nederėtų laukti, kol žmonėms prireiks dvasinių paslaugų. Jėzus rūpinosi visais žmonėmis, kurie buvo ir už visuomenės ribų. Kun. T. Šernas akcentavo, kad svarbiausia bažnyčiai koncentruotis į tikėjimo skleidimą. Pasak jo, „mes privalome su žmonėmis kalbėti apie Jėzų Kristų ir patys gyventi Jame“. Labai svarbu žinoti tikinčiųjų poreikius, kuo bažnyčia jiems gali padėti. Lietuvos ev. reformatų vadovas supažindino su savo bažnyčios ketinimais įkurti Lietuvos lenkų mažumos ev. reformatų bendruomenę. Vysk. M. Sabutis pabrėžė, kad pagrindinė Bažnyčios užduotis yra skelbti Evangeliją. Nors esame nedideli, „tačiau turime Jėzų Kristų“. Bažnyčia turėtų į savo aplinką ir žmones žvelgti su meile ir suvokti savo socialinę atsakomybę. Vyskupas paragino krikščionis tarpusavyje būti solidaresnius. Šiandien visame pasaulyje diskriminuojami milijonai krikščionių, o visuomenė su tuo tyliai susitaiko. „Turime būti tvirti tikėjime!“.

 Po pietų turėjome galimybę išgirsti vyskupo Wolfgango Huberio pranešimą paguodos tema. Ilgą ir turiningą dieną baigėme simfoniniu koncertu Lemgo šv. Nikolajaus bažnyčioje.

 Sekmadienį delegacijų nariai dalyvavo skirtingų parapijų pamaldose: vysk. M. Sabutis pamokslavo Lemgo parapijoje,  kun. J. Liorančas – Detmoldo ev. liuteronų parapijoje, o aš buvau pakviesta aplankyti Hiddeseno parapiją.

 Esame labai dėkingi jubiliejaus organizatoriams už draugystę ir ilgametį bendradarbiavimą, už meilę ir šilumą, kuri mus lydi visą dvidešimtmetį.

 Rūta Šulskienė 

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2012 Nr.12


Nuotraukoje susitikimo vadovai (iš kairės): Richard Krause, Tomas Šernas, Frank Erichsmeier, Claudia Ostarek ir Mindaugas Sabutis 
« July 2024 »
MoTuWeThFrSaSu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31