Lietuvos ir Norvegijos atlikėjų dovana

 Daugiau nei prieš ketvirtį amžiaus spontaniškai užsimezgusi Vilniaus ir Hioviko ev. liuteronų parapijų bendrystė, palaipsniui išaugusi į platesnį Lietuvos ir Norvegijos liuteronų, o ir ne vien, bendradarbiavimą, šiemet padovanojo ypatingą gavėnios meto koncertą. Vilniaus parapijiečiams, sostinės gyventojams ir svečiams, o televizijos transliacijos dėka – ir visai Lietuvai.

 Kovo 12 d. vakare Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje suskambo Johano Sebastiano Bacho „Pasija pagal Joną“. Didingą kūrinį atliko vieningas tarptautinis muzikos kolektyvas: Vilniaus ir Hokksundo ev. liuteronų parapijų chorai, Vilniaus kamerinis orkestras (vad. LMTA prof. Valentinas Gelgotas) ir penki solistai – olandas, du norvegai ir dvi lietuvaitės: tenoras – Frank Fritschy, bosas – Magnus Ingemund Kjelstad, bosas – Jan Morten Helgestad, sopranas – Lina Dambrauskaitė, altas – Renata Dubinskaitė. Dirigavo norvegų choro vadovas Abram Bezuijen.

 Prieš pradedant koncertą, sveikinimo žodį chorui ir visiems susirinkusiesiems tarė Vilniaus ev. liuteronų parapijos antrasis kunigas Ričardas Dokšas, pakvietęs drauge apmąstyti Jėzaus iš Nazareto kančios kelią (parapijos klebonas, vysk. Mindaugas Sabutis tą savaitę buvo išvykęs į reikšmingą Martyno Liuterio Sąjungos konferenciją Erlangene, Vokietijoje, kurioje į užtarnautą poilsį palydėtas ilgametis Lietuvos liuteronų bičiulis kun. dr. Rainer Stahl, aštuoniolika metų tarnavęs Sąjungos generaliniu sekretoriumi). Su vakaro programa klausytojus supažindino choristė Marija Paliokaitė.

 Kad vokiškai atliekamo kūrinio tekstą klausytojai galėtų sekti lietuvių kalba, specialiai koncertui Vilniuje išleista geros poligrafinės kokybės programa (vertė parapijietė Dalia Perednienė), joje supažindinama su vadovų ir solistų kūrybinėmis biografijomis, įvadinį žodį taria Tunsbergo vyskupas Per Arne Dahl, programėlės gale pateikta kūrinyje įpintų tradicinių giesmių rodyklė.

 Tokia sausakimša Vilniaus ev. liuteronų bažnyčia buvo gal tik per jos naujo pašventinimo pamaldas prieš dvidešimt metų ar 2014 m. sausio 1 d. joje iškilmingai pradedant jubiliejinius kun. Kristijono Donelaičio metus. Po koncerto klausytojams neskubriai skirstantis, jų žingsnius tyliu skambesiu palydėjo pernai vasarop varpinės bokšte įrengtas pirmasis Vilniaus karilionas.

 O kovo 15 d. ši „Pasija pagal Joną“ nuskambėjo Norvegijoje Vestfosseno bažnyčioje, čia drauge su iki 53 choristų išaugusiu norvegų choru, Vilniaus kameriniu orkestru ir minėtaisiais solistais Vilniaus ev. liuteronų parapijai atstovavo choro vadovė Asta Saldukienė ir Marija Paliokaitė.  

 Vilniaus koncerto reportažus operatyviai parodė LRT ir TV3 naujienų tarnybos, išsamiai perteikė LRT televizijos laida evangelikams „Kelias“ (rež. Irena Morkevičienė), o po poros savaičių, Velykų išvakarėse, viso koncerto įrašą transliavo LRT Kultūros kanalas. Šitaip įprasmintas gavėnios laikas, žiūrovams dar kartą paskleista žinia apie gyvą Liuteronų Bažnyčią ir jos skelbiamą mūsų Viešpaties Gerąją Naujieną.

 „Lietuvos evangelikų kelias“, 2016 Nr.4-5

 Paskaityti apie koncertą išsamiau ir susipažinti su jo dalyvių mintimis kviečiame laikraščio puslapiuose.PRIORITETKonzert 22.JPG 11.jpg 14.jpg 4.jpg 13.jpg 15.jpg 3.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 9.jpg 12.jpg 8.jpg 10.jpg 1.jpg 2.jpg
 
« July 2024 »
MoTuWeThFrSaSu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31