Ekumeninę savaitę palydint
Ekumeninė pamaldos Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje
Ekumeninė pamaldos Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje

 Maldos už krikščionių vienybę savaitė kasmet švenčiama sausio 18-25 d. Jos ištakos – Niujorko valstijoje 1908 m. kilusi episkopalų kunigo Paulo Wattsono (1863–1940) iniciatyva. Dabartinį pavidalą ekumeninė savaitė įgijo po Vatikano II susirinkimo – nuo 1968 m. maldos savaitės turi bendrą temą, kurią suderina Pasaulinė Bažnyčių Taryba ir Romos katalikų bažnyčios Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba. Šiemet, drauge minint Reformacijos 500-ąsias metines, ekumeninės savaitės tema – „Kristaus meilė mus skatina susitaikinti“ (plg. 2 Kor 5,14-20). Jos tekstus parengė nacionalinė Vokietijos krikščioniškųjų bažnyčių darbo grupė (ACK).

 Šiais metais ekumeninė savaitė Lietuvoje sausio 18 d. prasidėjo Kauno „Tikėjimo žodžio“ bažnyčioje, pamaldoms vadovavo Kauno krikščionių bažnyčios (sekmininkų), Kauno krikščionių baptistų bažnyčios „Geroji Naujiena“, ev. reformatų bažnyčios, laisvųjų krikščionių bažnyčios, bažnyčios „Naujoji karta“ ir bažnyčios „Tikėjimo žodis“ dvasininkai.

 Sausio 19 d. vakare Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčioje Dievo žodžio apmąstymu dalijosi septynių bendruomenių atstovai: baptistų „Malonės“ ir Naujojo Testamento, jungtinės metodistų, laisvųjų krikščionių, ev. reformatų, sekmininkų „Atsinaujinimo“ ir „Tikėjimo žodžio“.  Ev. liuteronų bažnyčios atstovo šįkart nebuvo.

 Tą pačią dieną Kaune „Daugirdo“ viešbučio kavinėje Kauno R. katalikų arkivyskupijos kurija surengė ekumeninę diskusiją, kuria pradedamas naujas viešų diskusijų ciklas. Pirmojo vakaro tema buvo „Vienas Dievas – daug Bažnyčių?“ Diskusiją vedė Kauno R. katalikų arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas, mintimis dalijosi Kauno R. katalikų arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, LELB vyskupas Mindaugas Sabutis ir ortodoksų arkivyskupijos Lietuvoje sekretoriato vadovas kun. Vitalijus Mockus. Susitikime taip pat dalyvavo Kauno R. katalikų arkivyskupijos augziliaras vyskupas dr. Kęstutis Kėvalas, LELB vyskupą atlydėjęs Vilniaus ev. liuteronų parapijos antrasis kunigas Ričardas Dokšas ir Garliavoje kuriamo diakonijos centro vadovas kun. Mindaugas Kairys iš Jurbarko. Diskusija sulaukė visuomenės susidomėjimo ir žiniasklaidos atgarsių.

 Dar vienos ekumeninės pamaldos Kaune sausio 20 d. vyko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje (rektorius kun. Kęstutis Rugevičius). Pamaldų liturgijai vadovavo R. katalikų, ortodoksų, ev. liuteronų, ev. reformatų, jungtinės metodistų ir „Tikėjimo žodžio“ bažnyčių dvasininkai. Liuteronams atstovavo kun. Saulius Juozaitis. Pamaldose surinktos aukos skirtos Lietuvos Biblijos draugijai paremti.

 Šiauliuose krikščionių vienybės savaitė šįmet švęsta jau aštuonioliktą kartą. Prieš trejus metus evangelikų apsispręsta ekumeninės savaitės metu organizuoti bendras pamaldas sekmadienį, kas kartą vis kitoje bažnyčioje, pagal tos bažnyčios liturgiją. Sausio 22 d. rytą, atšaukę savo pamaldas vietinėse evangelinėse bažnyčiose, tikintieji rinkosi į ekumenines Reformacijos metų pamaldas Šiaulių ev. liuteronų bažnyčioje. Drauge su parapijos kunigu Romu Pukiu Dievo žodžio apmąstymu dalijosi jungtinės metodistų, laisvųjų krikščionių ir „Tiesos žodžio“ bažnyčių dvasininkai. Sausio 19 d. Šiauliuose pamaldos už krikščionių vienybę kvietė ir Šv. Petro ir Pauliaus R. katalikų katedroje.

 Sausio 22 d. pavakare ekumeninės pamaldos surengtos Klaipėdos ev. liuteronų bažnyčioje. Drauge su parapijos kunigu Reinholdu Moru pamaldų liturgijai vadovavo R. katalikų (Marijos Taikos Karalienės, Kristaus Karaliaus, Šv. Kazimiero, kariuomenės kapelionato), Miesto bažnyčios, ev. baptistų, laisvųjų krikščionių, sekmininkų, „Gyvenimo kelio“, „Vynuogyno“, Išganymo Armijos dvasininkai. Pamokslą sakė Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas br. Gediminas Numgaudis OFM. Giedojo Klaipėdos ev. liuteronų parapijos choras.

 Šeštus metus krikščionių vienybės savaitė švęsta Akmenės rajone. Prie Akmenės Šv. Onos R. katalikų bažnyčios klebono Egidijaus Zulco ir Naujosios Akmenės evangelikų (buv. „Tiesos žodžio“) bažnyčios pastoriaus Mindaugo Palionio gražios iniciatyvos nuo 2015 m.  prisijungė Alkiškių ev. liuteronų parapija su kunigu Juozu Mišeikiu. Šiemet, prieš prasidedant ekumeninei savaitei, sausio 12 d. Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas su rajone veikiančių parapijų dvasininkais surengė maldos pusryčius. Susitikime aptarta bendruomenės svarba sprendžiant socialinius klausimus, pasidalyta sumanymais ir rūpesčiais.

 Iškilmingos baigiamosios ekumeninės savaitės pamaldos tradiciškai sausio 25 d. vyko Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje. Pamaldų liturgijai vadovavo Vilniaus R. katalikų arkivyskupas metropolitas dr. Gintaras Grušas, LELB vyskupas Mindaugas Sabutis, LERB gen. superintendentas kun. Tomas Šernas, „Tikėjimo žodžio“ vyr. pastorius Gabrielius Lukošius, laisvųjų krikščionių bažnyčios vyskupas Artūras Rulinskas, Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios kunigas Remigijus Matulaitis ir diakonė Jelena Kask, Lietuvos naujosios apaštalų bažnyčios vyskupas Artūras Strelčiūnas, Vilniaus Šv. kankinės Paraskevės bažnyčios klebonas ir ortodoksų arkivyskupijos Lietuvoje sekretoriato vadovas kun. Vitalijus Mockus, Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas kun. Vinkentij Vasil Pelykh OSBM. Pamokslą sakė Vilniaus R. katalikų arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis. Giedojo Vilniaus ev. liuteronų parapijos ansamblis „Adoremus“. Surinktos aukos skirtos Lietuvos Biblijos draugijai, kuri visiems pamaldų dalyviams padovanojo po ką tik išleistą naują Evangelijos pagal Matą vertimą. Artėjant ekumeninei savaitei, būta minčių, kad Reformacijos metais baigiamąsias pamaldas tiktų surengti Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje, vis dėlto, matyt, susigriebta per vėlai.   
 Sausio 25 d. ekumeninės pamaldos vyko ir Tauragės M. Mažvydo ev. liuteronų bažnyčioje, šiemet joms vadovavo dviejų konfesijų – liuteronų ir katalikų – dvasininkai. Liuteronams atstovavo kunigai Mindaugas Dikšaitis, Karolis Skausmenis ir Edikas Šulcas. O sausio 26 d. ekumeninės pamaldos laikytos Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, liuteronams atstovavo kunigai M. Dikšaitis ir K. Skausmenis. 

 Pirmą kartą ekumeninės pamaldos šiemet surengtos Viešvilėje. Nuo XVI a. vidurio gyvavusi Viešvilės ev. liuteronų parapija po karo buvo uždaryta ir nebeatkurta, bažnyčia sugriauta 1944 m. Ekumeninės pamaldos laikytos Kristaus Atsimainymo R. katalikų bažnyčioje sausio 28 d., liuteronams atstovavo kun. E. Šulcas (išsamiau apie šias pamaldas skaitykite čia).

 „Išsitęsusi“ ekumeninė savaitė baigta sausio 29 d. pavakare Kėdainių Šv. Juozapo R. katalikų bažnyčioje. Šiemet ekumeninėms pamaldoms čia vadovavo dviejų konfesijų dvasininkai. Liuteronams atstovavo kun. Arvydas Malinauskas.

 Tenka paminėti, kad šiemet, deja, ekumeninės savaitės pamaldos nevyko Biržuose, kurių penkios bažnyčios šešiolika metų buvo vienos aktyviausių krikščionių vienybės puoselėtojų Lietuvoje. Ekumeniniai renginiai šiemet aplenkė ir Panevėžį, ne vienus metus džiuginusį įdomiomis iniciatyvomis. Ekumeninių pamaldų nebebuvo ir Šakiuose... Vis dėlto jubiliejiniai Reformacijos metai dar tik prasideda ir žada įvairių bendrystės susitikimų!

 

Kęstutis Pulokas 

 „Lietuvos evangelikų kelias“, 2017 Nr.1-2Ekumeninė savaitė 4.jpg Ekumeninė savaitė 10.jpg Ekumeninė savaitė 9.jpg Ekumeninė savaitė 8.jpg Ekumeninė savaitė 7.jpg Ekumeninė savaitė 11.jpg Ekumeninė savaitė 2.jpg Ekumeninė savaitė 5.jpg Ekumeninė savaitė 1.jpg Ekumeninė savaitė 3.jpg Ekumeninė savaitė.jpg Ekumeninė savaitė 6.jpg
 
« July 2024 »
MoTuWeThFrSaSu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31