Cikliškas Donelaičio rišlumas

Vilniaus evangelikų liuteronų parapija ir Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija vasario 20 d. vakarą kvietė į susitikimą su Brno Masaryko universiteto dėstytoju dr. Vaidu Šeferiu ir naujosios jo monografijos „Kristijono Donelaičio „Metų“ rišlumas“ sutiktuves.

 1991-1993 m. Vaidas buvo Vilniaus ev. liuteronų parapijos jaunimo organizacijos (dab. Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugija – LELB JC padalinys) pirmininkas, jo tėvai – Vilniaus parapijos atkūrimo signatarai. Jau beveik penkiolika metų V. Šeferis gyvena Čekijoje, ten sukūrė šeimą. Šiuo metu yra Brno Masaryko universiteto Menų fakulteto Lingvistikos ir baltų kalbų katedros vedėjo pavaduotojas.

 Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas Vilniuje 2009 m. iš­lei­do V. Še­fe­rio par­eng­tą kny­gą „Ma­no tė­vy­nė – prie jo šir­dies. Gab­rie­los Eleo­no­ros Mol-Ba­sa­na­vi­čie­nės die­no­raš­tis ir laiš­kai“ apie daktaro Jono Basanavičiaus žmoną, Prahos vokietę Gabrielą Eleonorą Mohl. V. Šeferis buvo vienas iš iniciatorių, kad Čekijos sostinėje 2013 m. gruodžio 10 d. būtų iškilmingai atidengtas J. Basanavičiaus bareljefas ir atminimo lenta.

 Tolminkiemio kunigo K. Donelaičio kūrybinį palikimą V. Šeferis kruopščiai tyrinėjo daugelį metų. Monografija „Kristijono Donelaičio „Metų“ rišlumas“ išleista pačioje 2014 m. pabaigoje, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui realizuojant programą „Donelaitis 300“, remtą Lietuvos mokslo tarybos.

 Po penktadienio vakaro pamaldų susirinkusiesiems Vilniaus ev. liuteronų parapijos salėje naująją knygą pristatė autorius ir VU profesorė dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Reformacijos draugijos valdybos narė. Vakarą vedė Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugijos pirmininkas, Reformacijos draugijos valdybos narys Kęstutis Pulokas. Prelegentų pasisakymus įžvalgomis papildė LELB vyskupas Mindaugas Sabutis.

 V. Šeferis pasidžiaugė, kad pristatyti naująją monografiją Vilniaus parapijoje jam ypač smagu, ir pabrėžė liuteroniškosios tapatybės svarbą tiek savo asmeniniame gyvenime, tiek nagrinėjant kun. K. Donelaičio literatūrinį paveldą. Jis pasidalijo ir vaikystės bei ankstyvosios paauglystės prisiminimais iš Tauragėje lankytų pamaldų. Ir knygos pratarmėje autorius mini, kad – „ten apie Tauragę, Panemunę, Lauksargius, Sartininkus, Staiginę, – dar ir šiandien galima atpažinti išnykusio Tolminkiemio žmonių gestus, balsus, džiaugsmus ir liūdesius. Nelinksma tai poetika, įdirgusi, karo ir pokario sužalota. Bet mano senelių ir tėvų kalbėjimas apie tai, kas svarbu ir kas ne, buvo pirmoji Donelaičio poetikos mokykla“.       

 Monografijoje keliami du klausimai: kaip „Metai“ sukomponuoti, ir kas lemia šio kūrinio rišlumo ar nerišlumo įspūdį. Visi žinome, kaip sudėtinga būtų atpasakoti „Metų“ turinį. Jame tiek įvairių veikėjų, balsų, temų, kad skaitytojas ima painiotis. Pabandžius nupasakoti, kas gi vyksta „Metuose“, mūsų atmintyje turbūt iškiltų pavienės scenos, bet sunku būtų atsiminti jų eiliškumą, loginius ryšius ir prasmę. Naujojoje monografijoje „Metų“ tekstas skaitomas eilutė po eilutės, bandant kiekvieną sceną susieti su gretimais epizodais, mėginant suprasti, kodėl scenos jungiamos būtent taip, ir koks estetinis efektas iš to išplaukia. Svarbu ir tai, kad tokių sąsajų ieškoma ne intuityviai, bet stengiantis rasti griežtų argumentų teksto semantikoje ir kompozicijoje.

 V. Šeferis „Metus“ ragina skaityti kaip vientisą kūrinį, tačiau ne nuo griežtai apibrėžtos pradžios („Pavasario linksmybių“) iki galo („Žiemos rūpesčių“), o cikliškai, tarsi žvelgiant į nenustojantį suktis ratą. Nesiliaujantis ciklinis judesys yra pagrindinis „Metų“ rišlumo kodas.

 Pasak monografijos autoriaus, ši knyga skirta ne tik mokslinei Lietuvos bendruomenei, bet visiems, besidomintiems Donelaičio kūryba, taigi – ir gimnazijų mokytojams bei mokiniams, ir universitetų studentams, ir šiaip visiems, kurie norėtų giliau suprasti vieną svarbiausių mūsų literatūros kūrinių.

 Pristatymo pabaigoje vieną monografijos „Kristijono Donelaičio „Metų“ rišlumas“ egzempliorių autorius užrašė Vilniaus ev. liuteronų parapijai ir įteikė vyskupui M. Sabučiui. Vėliau susitikimas pratęstas neformalioje aplinkoje.

 Tą pačią dieną naujoji dr. V. Šeferio monografija buvo pristatyta ir tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, drauge su dr. Dalios Dilytės-Staškevičienės monografija „Kristijono Donelaičio pasakėčios“.

Kęstutis Pulokas

 Nuotraukos autoriaus

 „Lietuvos evangelikų kelias“, 2015 Nr.3

 

 

 V. Šeferio knygos pristatymas2.jpg V. Šeferio knygos pristatymas1.jpg V. Šeferio knygos pristatymas.jpg V. Šeferio knygos pristatymas3.jpg V. Šeferio knygos pristatymas4.jpg V. Šeferio knygos pristatymas.jpg
 
« July 2024 »
MoTuWeThFrSaSu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31