Vytautas Pilipavičius

   2014 m. gruodžio 13 d. Kaune, sulaukęs 41-ų, po sunkios ligos Viešpaties buvo pasišauktas Vytautas Pilipavičius, agronomas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto, Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius.

   Vytautas Pilipavičius gimė 1973 m. liepos 10 d. Vilniuje, gydytojų Rūtos (g. Žemaitaitytės) ir Povilo Pilipavičių šeimoje, kurioje jau augo vyresnėliai Rasa ir Gediminas. Mama Rūta – Vilniaus ev. liuteronų parapijos atsikūrimo signatarė.

   Vytautas buvo atsikūrusios Vilniaus ev. liuteronų parapijos pirmosios laidos (1991 08 18) konfirmantas, aktyviai dalyvavo liuteroniško jaunimo veikloje. Vienoje kelionėje į Taizé naujametinį krikščioniško jaunimo susitikimą susipažino su būsimąja žmona, ev. reformate Vilma Kutraite.

  1992–1996 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos (nuo 2011 m. A. Stulginskio universitetas) Agronomijos fakultete, kurį baigęs, pradėjo doktorantūros studijas Žemdirbystės katedroje. 2000 m. suteiktas Biomedicinos mokslų srities Agronomijos krypties mokslų daktaro laipsnis, o 2007 m. – habilituoto daktaro laipsnis.

 Nuo 1999 m. dėstė LŽŪA, 2005 m. suteiktas docento pedagoginis vardas, nuo 2007 m. dirbo Žemdirbystės katedros profesoriumi, 2013 m. suteiktas profesoriaus pedagogo vardas. 2008–2011 m. LŽŪU profesorių klubo „Scientia“ prezidentas; 14 tarptautinių ir Lietuvos mokslo organizacijų narys. Mokslinių tyrimų sritis – bendroji ir ekologinė žemdirbystė, herbologija, agroekologija. Nuo 2009 m. žurnalo „Agronomy Research“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas, žurnalo „Vagos“, „Žemės ūkio mokslai“ redkolegijos narys, nuo 2008 m. ES Eureka „Eurostars“ ekspertas. Paskelbė apie šimtą mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių. Parašė vadovėlius „Ekologinis žemės ūkis“ (su kt., 2008), „Agronomijos pagrindai“ (su kt., 2011) ir 12 kitų knygų. 2014 m. išleistos knygos „Organic Agriculture Towards Sustainability“ redaktorius ir bendraautoris. 

 Be gimtosios lietuvių mokėjo vokiečių, rusų ir anglų kalbas. Mokslinių tyrimų duomenis pristatė 16-oje tarptautinių ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose. Stažavo Bulgarijoje (1997), Vokietijoje (1997, 1998), Čekijoje (1998), Estijoje (1998, 2003), Danijoje (2006). Skaitė paskaitas Italijos, Čekijos, Suomijos, Norvegijos, Švedijos, Danijos, Ispanijos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Turkijos, Lenkijos u-tuose. LR ŽŪM 2008 m. komunikabiliausias mokslininkas. Buvo apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

  2014 12 16 palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse, mokslininkų kalnelyje (kun. Saulius Juozaitis). Liūdesy lieka žmona pedagogė Vilma, dvynukės dukros Aistė ir Giedrė, šiemet konfirmuotos Kauno ev. liuteronų parapijoje, tėvai Rūta ir Povilas, sesuo Rasa, brolis Gediminas ir kiti artimieji.

 

 

  
« July 2024 »
MoTuWeThFrSaSu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31