Salomėja Birutė Vanglikaitė

GERĄ KOVĄ IŠLAIKEI

   

  Birutė Salomėja Vanglikaitė gimė 1943 m. vasario 23 d. Skirsnemunės apylinkėje. Pakrikštyta Skirsnemunės katalikų bažnyčioje 1943 metais. Anksti liko našlaitė be mamos. Gyvenimas buvo sunkus. Visko gyvenime pasiekė savo pastangomis. Įstojo į Vilniaus universitetą ir sėkmingai baigė vokiečių kalbos mokslus.

   Konfirmuota Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje kun. Tamaros Kelerytės-Šmit 1996 metais. Įsijungusi į Vilniaus evangelikų liuteronų parapiją, buvo jos dvimėnesinio leidinio „Liuteronų balsas“ redkolegijos narė (iki 1998 m. pabaigos), talkino leidžiant diakoninės organizacijos leidinį „Vilniaus sandora“, vertėjavo. Pradėjusi dirbti parapijos diakoninėje organizacijoje „Vilniaus Sandora“, čia dirbo iki išėjo į pensiją. Buvo atsidavusi darbui, tvarkinga ir atsakinga darbuotoja. Ji daug prisidėjo palaikydama ryšį tarp mūsų parapijos ir Lėnyno (Lehnin) parapijos Vokietijoje. Mielai dalyvaudavo kultūros renginiuose, ekskursijose.

 Mirė po sunkios ligos 2019 m. vasario 26 d. Palaidota parapijos kapinėse Liepynėje. Į paskutinę kelionę palydėjo vyskupas Mindaugas Sabutis. 

 

 

   Salomėjos Birutės Vanglikaitės trumpa bibliografija: 

 

 Aklųjų judėjimo istorija Vokietijoje ir VDR [Brailio raštas] / Helmut Pielasch, Martin Jedike; iš vok. k. vertė S. Vanglikaitė; Brailio rašto red. I. Skėrutė.-V.:LAD, 1983;

 Europos mentaliteto istorija: pagrindinių temų apybraižos / sudarytojas Peter Dinzelbacher; į liet. k. vertė Antanas Gailius, Laurynas Katkus, Leonija Malakauskaitė, Salomėja Birutė Vanglikaitė, Rima Zamuškevičienė.-V.: Aidai, 1998;

 Bendrosios pedagogikos pagrindai / Rudolf Lassachn, vertė Salomėja Vanglikaitė.-V.: Margi raštai, 1999;

 Kaip gimė Lėnyno ir Vilniaus partnerystė / Andreas Kuhnert, vertė Salomėja Vanglikaitė // Lietuvos evangelikų kelias. 2012, balandžio-gegužės, Nr.4-5. 
« July 2024 »
MoTuWeThFrSaSu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31