Lilija Rotkytė

 Eidama 84-uosius, Vilniuje 2015 m. balandžio 6 d. į Amžinybę iškeliavo dr. Lilija Rotkytė, ilgametė parapijos senjorų klubo vadovė. 

 Lilija buvo gimusi 1931 m. birželio 25 d. Kaune. 1938 m. baigė pradžios mokyklą, 1950 m. – Kauno 3-ąją mergaičių vidurinę mokyklą. Nuo 1950 m. studijavo Maskvos M. Lomonosovo universiteto Geologijos fakultete. Jį baigė 1955 m. ir įgijo geologinės nuotraukos ir naudingųjų iškasenų paieškos specialybę. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Maskvos Centrinių rajonų geologijos valdybos ekspedicijoje geologe paleontologe. 1957 m. perėjo dirbti į Lietuvos TSR MA Geologijos ir geografijos institutą jaunesniąja moksline bendradarbe. 1968 m. apgynė mokslų kandidato (dabar daktaro, patvirtinta 1994 07 19) disertaciją „Pabaltijo viršutinės juros amonitai ir dvigeldžiai“ VU. Nuo 1969 m. dirbo vyresniąja moksline bendradarbe. Ilgus metus buvo Sąjunginės paleontologų draugijos narė, dirbo tikrąja nare tarpžinybinėje sąjunginėje stratigrafijos komisijoje, buvo šios komisijos Lietuvos pakomisės sekretore. Per ilgus darbo metus surinko turtingą Pabaltijo, Baltarusijos ir Rusijos juros amonitų ir dvigeldžių (fosilijų) kolekciją. 1972–1982 m. dalyvavo kompleksinėse mokslinėse ekspedicijose Rusijoje, Baltarusijoje. Svarbiausi darbai: „Lietuvos ir Latvijos kelovėjaus nuogulų kosmocerasai“; monografija „Pabaltijo viršutinės juros uolienų zoninė stratigrafija ir amonitai“ (1987); „Pabaltijo unifikuotos koreliacinės stratigrafinės schemos“ (1978, bendraautorė); „Vakarinės Rytų Europos platformos dalies geologija“ (1981); „Rusų platformos vidurinis ir viršutinis oksfordas“ (1989). Be to, paskelbė per 40 mokslinių straipsnių bei brošiūrą „Retieji metalai“ (1962). Laisvalaikiu vaidino mėgėjiško teatro scenoje.

 2006 m. gruodžio 1 d. Lietuvos geologų sąjungos XVII suvažiavimo nutarimu suteiktas Lietuvos geologų sąjungos garbės narės vardas.

 Vos tik atsikūrus Vilniaus ev. liuteronų parapijai, Lilija Rotkytė įsitraukė į jos gyvenimą, aktyviai dalyvavo diakoninės organizacijos „Vilniaus sandora“ veikloje, buvo „Vilniaus sandoros“ socialinės rūpybos ir globos skyriaus vadovė. „Vilniaus sandorai“ ir parapijai atstovavo ne viename tarptautiniame partnerių susitikime. Bendradarbiavo parapijos leidinyje „Liuteronų balsas“. Iki paskutinių gyvenimo savaičių vadovavo parapijos senjorų klubui.

 Lilijos duktė, mūsų parapijietė, Diana Stankutė-Lamsodienė, praeito amžiaus dešimto dešimtmečio viduryje buvo Kėdainių ev. liuteronų parapijos tarybos pirmininkė.

 Į paskutinę žemiškąją kelionę velionės palaikai palydėti Rokantiškių kapinėse (kun. Ričardas Dokšas). Liūdesy lieka duktė Diana, vaikaitė Urtė, kiti giminės bei artimieji. 
« April 2024 »
MoTuWeThFrSaSu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30