Apie Liuteronų Bažnyčią

Liuteronų Bažnyčiai visame pasaulyje priklauso apie 70 milijonų, iš jų Lietuvoje – apie 20 tūkst. tikinčiųjų. Liuteronų tikėjimas Lietuvoje pradėjo plisti 16 a. pradžioje, Europoje vykusios Reformacijos įkarštyje. Dabar mes esame viena iš tradicinėmis pripažintų religinių bendruomenių.

Turime 56 parapijas Lietuvoje (daugiausia – Tauragės ir Klaipėdos krašte) bei keletą JAV, Kanadoje ir Vokietijoje, kurias aptarnauja 2 diakonai, 26 kunigai ir vyskupas Mindaugas Sabutis, reziduojantis Vilniuje.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia tikėjimo išpažinimo ir mokymo pagrindu laiko Šventąjį Raštą, o jį aiškindama, laikosi bendrų krikščioniškųjų Apaštališkojo, Nikėjiškojo ir Atanaziškojo tikėjimo išpažinimų bei savų Bažnyčios išpažinimo raštų: Augsburgo konfesijos, Augsburgo konfesijos apologijos, Šmalkaldeno nuostatų, veikalo Apie popiežiaus valdžią ir primatą, dr. M.Liuterio Mažojo ir Didžiojo Katekizmų bei Santarvės formulės.

Pamaldos ir visi surinkimai bei patarnavimai laikomi Triasmenio Dievo vardu: Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Švenčiame du Sakramentus: Krikštą (įprastai - kūdikių) ir Viešpaties Vakarienę. 

Mūsų bažnyčioje diakonai ir kunigai (Lietuvoje – tik vyrai) įšventinami – ordinuojami, Sinode išrenkami vyskupai konsekruojami (Lietuvoje išlaikyta apaštališkoji sukcesija), nėra privalomo kunigų celibato; santuoka sutvirtinama ir palaiminama Dievo žodžiu ir malda; neprivaloma ausinė išpažintis. Pamaldos vyksta pagal Liuterio reformuotą R. katalikų liturgiją, gausu muzikos – liuteronų bažnyčia yra „giedanti bažnyčia“. Mes didžiuojamės vienu iškiliausių visų laikų genijumi – liuteronu J.S.Bachu.

Mūsų bažnyčios aukščiausia institucija Lietuvoje yra Sinodas (kunigų ir parapijų atstovų visuotinis susirinkimas), kuris renka vykdomąją instituciją – Konsistoriją ir priima bei patvirtina pagrindinį bažnytinės teisės dokumentą – Statutą.

Evangelikų liuteronų bažnyčia nėra centralizuota institucija, kiekvienos šalies bažnyčia yra savarankiška. Lietuvos liuteronų bažnyčia yra konservatyvi.

Mūsų bažnyčia yra ne hierarchinė, bet demokratinė institucija. Skatinama visų tikinčiųjų kunigystė – kad kiekvienas skelbtų ir liudytų Kristaus Evangeliją.

Liuteris buvo Romos katalikų vienuolis, teologijos (laisvųjų menų) daktaras, siekęs reformuoti Bažnyčią ir raginęs sugrįžti prie Evangelijos. Visos M.Liuterio teologijos ašimi laikomas mokymas apie išteisinimą vien iš Dievo malonės, per tikėjimą.

Tradiciškai Reformacijos pradžia laikoma 1517 10 31, kai Visų Šventųjų šventės išvakarėse Liuteris prie Vitenbergo bažnyčios durų prikalė 95 tezes lotynų kalba, kviesdamas polemikai. Vėliau buvo ekskomunikuotas.
Mes save suvokiame ne kaip „naują“ (16 a.) bažnyčią, bet kaip Visuotinės regimosios ir neregimosios Bažnyčios dalį, turinčią nenutrūkstamą pradžią Kristuje.

Apie Eucharistiją

Tai yra Altoriaus sakramentas, įprastai vadinamas Šventąja Vakariene. Tai yra tikras mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas duonoje ir vyne, paties Kristaus paliktas krikščionims valgyti ir gerti. Šiuo sakramentu suteikiamas nuodėmių atleidimas, gyvybė ir išganymas.

Tikintiesiems į burnas yra duodamas Kristaus kūnas ir kraujas (ostija ir taurė gali būti paduodama į rankas, taip pat duona pamirkoma vyne).

Tikintieji priimdami sakramentą įprastai būna atsiklaupę prie altoriaus.

Pamaldose prieš Eucharistijos liturgiją yra Išpažintis ir Absoliucija (nuodėmių atleidimo paskelbimas).

Bažnyčia rekomenduoja švęsti Altoriaus sakramentą kiekvieną sekmadienį, bet tai nėra įstatymas.

Komunijoje gali ir yra kviečiami dalyvauti krikštyti ir Liuteronų bažnyčioje konfirmuoti nariai.

LELB kontaktai

Oficialus Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios tinklalapis: www.liuteronai.lt 
« March 2024 »
MoTuWeThFrSaSu
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31